"عشق پاکم"

میشه من فدات شم مهربونممم

عاشقانه میخواهمت
نـَـفــَـس
شایـَـد دلیلے باشـَـد
بـَـ ـراے زندگے
اما
بے شـَـک ...تــُــــــــو بـَـهانـِـہ ے آن هـَـستے!!

 

 

در خاطری که ” تویـــی ”
دیگران فراموشند ،
بگذار در گوشت بگویم
” میـــخواهــمــــــــت ” …
این
خلاصه ی ،
تمام حرفای عاشقــــانه دنـــیاست
…!!!
...........

[ چهارشنبه شانزدهم اسفند 1391 ] [ 22:16 ] [ شیما ] [ ]